Myrkkyä agraarisosialismille

Ja mitä on tehtävä?

Nimetön-2Lopetetaan alue ja elinkeinotuet.

Ne nielevät nyt ansiotuloverojen verran valtion budjetista.
Jos kaikki alue- ja yritystuet lopetettaisiin, niin vähintään 10, kenties jopa 13 miljardia tarvittaisiin vähemmän.

Ja sitten ensin yksinkertaistettaisiin verotusta, niin että tuloista maksetaan tuloveroa, joka olisi sama riippumatta siitä, mistä tuloista on kysymys. Osingot, korot, vuokratulot, myyntivoitot, perinnöt, ryöstösaaliit, lunnaat, mikä hyvänsä olisi tulojen lähde, siitä maksettaisiin verot samalla tavalla.
Mutta veroille laitettaisiin myös katto. Jatka lukemista Myrkkyä agraarisosialismille

Keskiajan keskisormiharjoituksia 4

2015-07-28 13.19.26Kirkon valtaa ei mitenkään voinut pitää vain hengellisenä, mutta se nojasi maallisen vallan hengelliseen sanomaan, ja juuri tästä syystä kirkon immateriaalinen viesti materialisoitui monimutkaisena symbolikielenä kirkko rakennuksissa.

Toimittaja mainitsee yksityisten intressipiirien linnoitukset, kokoontumis ja puolustuskeskukset ja rakentaa tästä analogian nykyajan vartiointiliikkeisiin, kauppakeskusten vartijoihin ja rikkaitten asuma-alueet.

Analogia on väärä. Jatka lukemista Keskiajan keskisormiharjoituksia 4

Kilpailukyky ja asukastiheys

Suomen palkkataso on suunnilleen Saksan tasolla.
Saksaa ei kuitenkaan rasita harva-asutus ja kusipäinen aluepolitiikka, ei vaikka ovatkin integroineet systeemiin romahtaneen Harppisaksan.
Suomi jää jälkeen tärkeimpien kilpailijamaiden asukastiheydestä ja tämä rasittaa yhteiskuntaa yli 10 miljardilla vuodessa.
640px-World_population_density_map

Jatka lukemista Kilpailukyky ja asukastiheys

Kansakunnan syöpä 7. Kurjistus

viittaSuomen agraari- ja kansallissosialistien koalition politiikka on ideologista kurjistamispolitiikkaa, joka ei tähtää kansakunnan yhteiseen hyvään, vaan pienen omistaja- ja agraariluokan kerman suhteelliseen hyvinvointiin; tärkeää ei edes ole se, että he voivat hyvin, vaan tärkeää on että muut voivat huonommin kuin he.

Jos haluttaisiin oikeasti parantaa meidän kilpailukykyä, puututtaisiin julkisen sektorin suurimpaan syöppöön, alue- ja elinkeinotuet, joiden osuus on viidennes valtion budjetista.

Agraarisosialistisen konservatiivipuolueen, joka yrittää peittää todellisen luonteensa kutsumalla itseään keskustapuolueeksi, tavoite on tuottavaa työtä tekevältä luokalta sosialisoiduilla rahoilla ylläpitää agraariväestön menneisyyden elämäntapaa. Jatka lukemista Kansakunnan syöpä 7. Kurjistus

Kansakunnan syöpä 6. Barbaria


niskatnurinJukka Kemppinen taisi sanoa Jyrki Kataisesta että tämän mielestä sivistystä on desinfioida veitsi ennen selkään puukotusta. Siinä mielessä sivistys voi hyvin.  

Agraari- ja kansallissosialistien koalitio ei vain ole hyökännyt sivistystä vastaan, se on hyökkäys sivistystä vastaan.  Sen ymmärtää, koska agraari- ja kansallissosialistit tarvitsevat tietämättömyyttä kuin kala vettä.
Heidän vinkkelistään sivistys on kuluerä ja koulutuksen tehtävä on tuottaa työvoimaa elinkeinoelämälle, ja mikä ei tee tätä,on turhaa.


Siinä he, sivistyneesti sanoen, haukkaavat paskaa.

Jatka lukemista Kansakunnan syöpä 6. Barbaria

Keskiajan keskisormiharjoituksia 3

Jatkoa aikaisemmin julkaistuille


Rooma oli imperium

Imperium kattoi hallinnollisesti useita erilaisia kulttuuripiirejä idän Palmyrasta Britanian kartanoihin, eikä näillä ollut yhteistä uskontoa, tapoja, eikä muuta yhteyttä, kuin Imperium.

Itseasiassa juuri keski-aika merkitsi eurooppalaisen yhtenäiskulttuurin syntyä, sillä jakaantuessaan imperium, ja kirkko, loivat maantieteellisesti hallittavamman alueen. Kun tämän järjestelmän päälle luotiin lokaali talouskulttuuri ja tehokas paikallishallinto, mutta kirkko ja feodaalinen sopimusyhteiskunta päälle, syntyivät olosuhteet, jossa alkoi oikeasti muodostua jotakin sellaista jota saattaisi sanoa yhtenäiskulttuuriksi.

16673672

Mutta taas. Yhtenäiskulttuuri on suhteellisen imaginäärinen käsite, mutta tämä artikkeli ei ole oikea paikka sen ruotimiseen. Jatka lukemista Keskiajan keskisormiharjoituksia 3

Kansakunnan syöpä 5: Bulkki

Arabia oli aikoinaan Euroopan suurin keramiikan valmistaja ja se valmisti vientiin ympäri Eurooppaa.

Batenin Cabinet Cup, ei Arabian, vaan Moskovasta ennen vuotta 1820.
Batenin Cabinet Cup, ei Arabian, vaan Moskovasta ennen vuotta 1820.

Mutta se oli suurin.

Mutta ei kaunein.

Se tuotti massatuotteita massoille ja Suomi oli silloin halpatuotantomaa.

Kun Aasia nousi, Arabia joutui taistelemaan massatuotantotuotteilla Aasian massoja vastaan. Jatka lukemista Kansakunnan syöpä 5: Bulkki